Bộ Giảm Thanh cho Van An Toàn VYC Model 005

  • Model: 005
  • Độ giảm thanh hơn 50 dB
  • Nhiệt độ hoạt động: 600ºC

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602