0903.608.602

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống Adca Model STH

  • Model: STH
  • Kết nối: Bích/ Ren
  • Áp suất hoạt động: PN12, PN16
  • Nhiệt độ tối đa làm: 195oC