0903.608.602

Van cổng thép đen Genebre 2232N – 2232S

  • Model: 2232N-2232S
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN140
  • Nhiệt độ: 420C
  • Vật liệu: Thép đen

qr code