0903.608.602

Van cầu thép đen Genebre 2233A

  • Model: 2233A
  • Vật liệu: Thép đen
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Mặt bích

qr code