0903.608.602

Van cầu thép đen Genebre 2233A

  • Model: 2233A
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Mặt bích
  • Áp suất: PN19
  • Nhiệt độ:  420 ºC
  • Vật liệu: Thép đen

qr code