0903.608.602

Showing all 4 results

Van điện từ là thiết bị sử dụng nguyên lý điện từ để đóng mở được ứng dụng để kiểm soát dòng chảy chất khí hoặc chất lỏng.