0903.608.602

Showing all 14 results

Van điều khiển là loại van dùng điện để điều khiển tự động được dùng rất nhiều trong các hệ thống dây chuyền sản xuất như: hơi nóng, dầu nóng, hoá chất, nước lạnh, nước nóng, hệ lạnh,…Một số loại van điều khiển điện phổ biến là: van bi, van vi sinh, van 3 ngã và van bướm.