0903.608.602

Showing all 20 results

Cảm biến áp suất hay còn gọi là cảm biến đo áp suất; cảm biến áp lực; sensor áp suất; sensor cảm biến áp suất là thiết bị điện tử chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện; thường được dùng để đo áp suất hoặc các ứng dụng có liên quan đến áp suất.