0903.608.602

Showing all 4 results

Van cân bằng là loại van được dùng để cân bằng áp suất hay lưu lượng giữa các nhánh, ứng dụng trong các hệ thống đường ống của trung tâm điều hòa không khí, cấp thoát nước, dầu khí và khai thác mỏ, hệ thống chiller,…