0903.608.602

Showing all 25 results

Van điều khiển là dòng van được điều khiển hoàn toàn tự động bằng việc nhận tín hiệu điều khiển dạng 4-20mA hoặc tín hiệu điện áp 0-10v nhằm dùng để điều khiển lưu lượng khí nén.