0903.608.602

Showing all 10 results

Van một chiều là thiết bị bảo vệ đường ống dẫn, cho phép dòng chất lỏng-khí đi qua  theo 1 hướng duy nhất và ngăn cản dòng theo hướng ngược lại. Van một chiều được ứng dụng để bảo vệ các thiết bị của mạch thủy lực như ống dẫn, máy bơm,…