0903.608.602

Van một chiều Genebre 3180 – Rubber swing check valve

  • Model: 3180
  • Kích thước: DN15 đến DN100
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN12, PN8, PN10
  • Nhiệt độ:  -20ºC đến 100ºC.
  • Vật liệu: Đồng

qr code