0903.608.602

Van một chiều Genebre 2413 – Disk check valve PN 63

  • Model: 2413
  • Kích thước: DN15 đến DN25
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN63
  • Nhiệt độ: -20ºC đến 200ºC.
  • Vật liệu: Thép không gỉ

qr code