0903.608.602

Van một chiều Genebre 3141 – Check valve with filter

  • Model: 3141
  • Kích thước: 1/2″ đến 2″
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN18, PN25
  • Nhiệt độ:  -20º C đến 90º C
  • Vật liệu: Đồng

qr code