0903.608.602

Van một chiều Genebre 3186 – PTFE swing check valve

  • Model: 3186
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN6, PN10, PN16
  • Nhiệt độ:  -10ºC to đến 180ºC
  • Vật liệu: Đồng

qr code