0903.608.602

Van một chiều Genebre 3121 – Re-Ge check valve

  • Model: 3121
  • Kích thước: DN15 đến DN100
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN12, PN18, PN25
  • Nhiệt độ: 100 độ C
  • Vật liệu: Đồng

qr code