0903.608.602

Van một chiều Genebre 2415 – Wafer type. Disk check valve

  • Model: 2415
  • Kích thước: DN15 đến DN200
  • Kết nối: Wafer
  • Áp suất: PN25, PN40
  • Nhiệt độ:  -20ºC đến 240ºC.
  • Vật liệu: Thép không gỉ

qr code