0903.608.602

Showing 1–40 of 59 results

Bẫy hơi hay còn gọi là cốc ngưng tụ, bộ xả ngưng, van cóc là thiết bị được sử dụng để xả nước ngưng và khí không ngưng tụ, tránh thất thoát hoặc tiêu thụ tối thiểu hơi. Các loại bẫy hơi phổ biến là: bẫy hơi đồng tiền, bẫy hơi phao, bẫy hơi gầu đảo (thùng ngược), bẫy hơi lưỡng kim,…