0903.608.602

Van một chiều chữa cháy UL-FM

Showing all 2 results

Van một chiều chữa cháy UL-FM Ayvaz là thiết bị PCCC giúp bảo vệ đường ống dẫn, cho phép dòng chảy chất lỏng, chất khí đi qua chỉ theo 1 hướng nhất định và ngăn cản dòng theo hướng ngược lại.