0903.608.602

Van một chiều chữa cháy Ayvaz

  • Kiểu kết nối: Ren, Wafer, bích và rãnh
  • Áp suất làm việc: 175psi ~ 300psi
  • Nhiệt độ làm việc tối đa: 120ºC

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn

– UL Listed
– ULc Listed
– FM Approved