Gioăng tấm sợi Fiber Donit

  • Được làm từ vật liệu không chứa amiăng (CSF), graphite, aramid / graphite, PTFE, mica hoặc cao su
  • Áp suất tối đa: 200 bar
  • Nhiệt độ tối đa: 600ºC
Chat Zalo
Gọi 0903 608 602