0903.608.602

Van cầu inox Genebre 2230

  • Model: 2230
  • Kết nối: Nối ren NPT
  • Vật liệu: Thép không gỉ
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Áp suất: 16 bar.

qr code