0903.608.602

Van cầu Zetkama 201

  • Model: 201
  • Vật liệu: Gang
  • Kích thước: DN10 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren

qr code