0903.608.602

Van bi 3 mảnh Genebre 2052- Tank bottom full bore ball valve

  • Model: 2052
  • Kích thước: DN15 đến DN 65
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN63
  • Nhiệt độ:  –25 ºC đến 180 ºC
  • Vật liệu: Thép không gỉ

qr code