0903.608.602

Đồng hồ nước đo lưu lượng dạng cơ Apator

  • Model: MWN130
  • Size: Có sẵn size DN25 đến DN150
  • Áp suất làm việc tối đa: 16bar
  • Nhiệt độ làm việc: 130°C
  • Kết nối: mặt bích chuẩn DIN
  • Xuất xứ: Balan, EU

qr code