0933.750.101

Ecozen tổ chức hội thảo online Webinar

Tin tứcTin tức về IoT

Ecozen tổ chức hội thảo online Webinar

08/05/2020

Hiện nay Ecozen đang tổ chức hội thảo online Webinar cho các khách hàng

webinar

Ecozen là công ty nhập khẩu và cung cấp các loại van công nghiệp, thiết bị cảm biến báo mức, đo lưu lượng và là Nhà cung cấp các giải pháp IoT trong công nghiệp 4.0.

  • EUC (Energy Utilization Conservation)
  • OEE (Overall Equipment Effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực– thời gian, chất lượng, và tốc độ vận hành – và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.
  • MCM (Machine condition Monitoring)

Previous
cảm biến báo mức điện dung Cảm biến báo mức chất rắn
Next
Chứng nhận FDA là gì? Các thiết bị đạt chuẩn FDA chứng nhận fda
close