0903.608.602

Van bướm điều khiển điện Genebre Model 5633

  • Model: 5633
  • Size: DN50 – DN300
  • Áp suất: PN16, PN10
  • Nhiệt độ:  -20ºC ~ 120 ºC