0903.608.602

Van xả nước tự động có cài đặt thời gian – JORC

  • Model: 2506
  • Kết nối: Nối ren 1/2″ NPT
  • Áp suất: PN16
  • Nhiệt độ: 34°F – 131°F (2°C – 55°C)

qr code