0903.608.602

Van xả đáy tự động Adca Model VPA26S

  • Model: VPA26S
  • Vật liệu: Thép
  • Kích thước: DN20 – DN50
  • Kết nối: bích
  • Áp suất làm việc: PN40
  • Nhiệt độ tối đa: 400ºC

qr code