Van xả đáy lo hơi VYC Model 260

  • Model: 260
  • Kết nối: Lắp bích
  • Nhiệt độ: Max 250°C
  • Áp suất : PN40
  • Kích cỡ: DN25 – DN50

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602