0903.608.602

Van xả đáy lò hơi Adca

  • Model: VPA26
  • Vật liệu: Thép
  • Kích thước: DN20 – DN50
  • Kết nối: Bích
  • Áp suất làm việc: PN40
  • Nhiệt độ tối đa: 300ºC

qr code