0903.608.602

Van bi tuyến tính khí nén Genebre

  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80ºC
  • Bảo vệ: IP66