0903.608.602

Van an toàn vi sinh Adca Model SRV8

  • Model: SRV8
  • Size: DN 20 x 25 – DN 40 x 50
  • Kết nối: Clamp
  • Áp suất tối đa: 16bar
  • Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 180ºC