0903.608.602

Van phao Genebre 4730-2 ways floating hydraulic valve

  • Model: 4730
  • Kích thước: DN50, DN80
  • Kết nối: Nối ren hoặc mặt bích
  • Áp suất: PN10
  • Vật liệu: Sắt

qr code