0903.608.602

Van phao Genebre 3886 -Floating valve without bouy

  • Model: 3886
  • Kích thước: DN10 đến DN 32
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN10
  • Vật liệu: Thép không gỉ

qr code