0903.608.602

Van một chiều Zetkama Model 407

  • Model: 407
  • Kích thước: DN40 đến DN600
  • Kết nối: wafer
  • Áp suất: PN10, PN16
  • Nhiệt độ: -10…+100°C
  • Vật liệu: Gang

qr code