0903.608.602

Van một chiều Zetkama 302

  • Model: 302
  • Kích thước: DN40 đến DN300
  • Kết nối: Mắt bích
  • Áp suất: PN16
  • Nhiệt độ: -10…300°C
  • Vật liệu: Gang

qr code