0903.608.602

Van một chiều thép đen Genebre Model 2234N

  • Model: 2234N
  • Vật liệu: Thép đen
  • Kích thước: DN15 – DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất tối đa: PN140
  • Nhiệt độ tối đa: 420ºC

qr code