0903.608.602

Van một chiều thép đen Genebre 2234N

  • Model: 2234N
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN140
  • Nhiệt độ: 420 ºC
  • Vật liệu: Thép đen

qr code