0903.608.602

Van tuyến tính khí nén Adca Model PV25

  • Model: PV25
  • Vật liệu: Thép
  • Kích thước: DN15 – DN100
  • Kết nối: Bích
  • Áp suất làm việc: PN16, PN40
  • Nhiệt độ tối đa: 400ºC

qr code