0903.608.602

Van điều khiển nhiệt độ Adca Model TR40/TR40SS

  • Model: TR40/ TR40SS
  • Vật liệu:  thép đúc, inox
  • Kích thước: DN15 – DN25
  • Kết nối: bích
  • Áp suất tối đa: 40 bar
  • Nhiệt độ tối đa: 400ºC

qr code