0903.608.602

Van điện từ Genebre Model 4020

  • Model: 4020
  • Kích thước: DN10 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN16, PN23, PN25
  • Nhiệt độ: -10ºC đến +90ºC
  • Vật liệu: Đồng

qr code