0903.608.602

Van điện từ Genebre 4425-2 ways indirect acting solenoid valve N.C.

  • Model: 4425
  • Kích thước: DN8,  DN10 , DN15
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN25
  • Nhiệt độ:  -40ºC đến +180ºC
  • Vật liệu: Đồng

qr code