0903.608.602

Van cổng đồng Genebre Model 3229

  • Model: 3229
  • Vật liệu: đồng
  • Kích thước: DN15 – DN65
  • Kết nối: ren
  • Áp suất tối đa: 20 bar
  • Nhiệt độ tối đa: 180ºC

qr code