0903.608.602

Van cổng Genebre 3229 – Bronze gate valve

  • Model: 3229
  • Kích thước: DN15 đến DN 65
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN20
  • Nhiệt độ: 180C
  • Vật liệu: Đồng

qr code