0903.608.602

Van cổng đồng Genebre 3221- Brass gate valve

  • Model: 3221
  • Kích thước: DN15 đến DN100
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN20
  • Nhiệt độ: 0ºC đến 180ºC.
  • Vật liệu: Đồng

qr code