0903.608.602

Van cổng Genebre 3220 – Brass gate valve

  • Model: 3220
  • Kích thước: DN15 đến DN100
  • Kết nối: Nối ren
  • Nhiệt độ:  0ºC đến 110ºC.
  • Vật liệu: Đồng

qr code