0903.608.602

Van cầu Genebre 3228

  • Model: 3228
  • Vật liệu: đồng
  • Kích thước: DN 10 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren

qr code