0903.608.602

Van cân bằng Genebre 3073 – Balancing valve

  • Model: 3073
  • Kích thước: DN15 đến DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất: PN20
  • Nhiệt độ: -30ºC đến 120ºC
  • Vật liệu: Đồng

qr code