0903.608.602

Van cân bằng Genebre Model 3073

  • Model: 3073
  • Kích thước: DN15 – DN50
  • Kết nối: Nối ren
  • Áp suất tối đa: PN20
  • Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 120ºC
  • Vật liệu: Đồng

qr code