0903.608.602

Van cân bằng Genebre 2228 – Static balancing valve

  • Model: 2228
  • Kích thước: DN50 đến DN300
  • Kết nối: Mặt bích
  • Áp suất: PN16
  • Nhiệt độ:  -10°C đến +120°C
  • Vật liệu: Gang

qr code