0903.608.602

Van bướm Zetkama Model 499

  • Model: 499
  • Kích thước: DN80 – DN1600
  • Kết nối: Wafer
  • Áp suất: PN10, PN16
  • Nhiệt độ: 210°C
  • Vật liệu: Gang

qr code