0903.608.602

Van bướm Genebre 2101

  • Model: 2101
  • Kích thước: DN50 đến DN200
  • Kết nối: Wafer
  • Áp suất: PN10
  • Nhiệt độ:  –25ºC đến 180 ºC.
  • Vật liệu: Gang, Thép không gỉ

qr code