0903.608.602

Van bướm điều khiển điện Sigeval

  • Vật liệu: Gang
  • Kích thước: DN25 – DN600
  • Kết nối: Wafer / Bích

qr code